Showing all 3 results

Demo web

ThroatThroat

VINAHO throat

Extracted from the essence of Turmeric gold combined with Nano silver. VINAHO throat spray is effective in preventing and improving coughs, sore throats, and gingivitis. Immediate effect after spraying

Extracted from the essence of Turmeric gold combined with Nano silver. VINAHO throat spray is effective in preventing and improving coughs, sore throats, and gingivitis. Immediate effect after spraying

To the shop >
Xịt họng vinaho

Vinaho Throat Hygiene

A combination between the essence of Golden turmeric and Nano silver. VINAHO throat spray helps prevent and improve cough, sore throat and gingivitis. Its effect can be felt immediately after usage.

A combination between the essence of Golden turmeric and Nano silver. VINAHO throat spray helps prevent and improve cough, sore throat and gingivitis. Its effect can be felt immediately after usage.

To the shop >
thai-duong-gimger-medicatied-old

Thai Duong Ginger Medicated Oil

Theo tài liệu cổ, Gừng có vị cay, tính ôn, có tác dụng phát biểu, tán hàn, ôn trung, làm hết nôn, tiêu đờm, hành thủy, giải độc, dùng để chữa ngoại cảm, biểu chứng, bụng đầy trướng, nôn mửa, ỉa chảy, chân tay lạnh…Trong dân gian, Gừng là vị thuốc nam không thể thiếu để giải cảm, đánh cảm, ngâm chân tay ngừa cảm lạnh, phong thấp…

To the shop >